Kanalizasyon, bir şehirde yaşayan insanların oluşturduğu atık suların toplanıp başka noktalara aktarılmasını sağlayan alt yapı hizmetlerine verilen genel isimdir. Kanalizasyon boruları içinde atık sular dolaşır. Bu sular şehir içinde toplanarak atık su artıma tesislerine iletilir. Kanalizasyon boruları zaman içinde tıkanırlar. Kanalizasyon tıkanıklıkları nedeniyle altyapı sekteye uğrar görevini yapamaz. Şehir içinde istenmeyen görüntüler ortaya çıkabilir. Kanalizasyon […]
Kanalizasyon, şehirlerin atık sularının toplandığı ve borularla şehir dışında güvenli yerlere taşındığı yaklaşık 30 cm çapında borularda logar bacalarında ve birleşme noktalarından oluşan yeraltı pis su atık şebekesidir. Kanalizasyonlar farklı ülkelerde farklı özelliklere sahiptir. Batıda içine kamyon girebilecek genişlikte kanalizasyon boruları vardır. Aslında bunlar boru değil daha çok inşa edilmiş yapılardır. Ancak ülkemizdeki kanalizasyon sistemi […]