Kanalizasyon, şehirlerin atık sularının toplandığı ve borularla şehir dışında güvenli yerlere taşındığı yaklaşık 30 cm çapında borularda logar bacalarında ve birleşme noktalarından oluşan yeraltı pis su atık şebekesidir. Kanalizasyonlar farklı ülkelerde farklı özelliklere sahiptir. Batıda içine kamyon girebilecek genişlikte kanalizasyon boruları vardır. Aslında bunlar boru değil daha çok inşa edilmiş yapılardır. Ancak ülkemizdeki kanalizasyon sistemi […]