Su tesisat sistemlerinde genel zaman dilimleri içinde kaçaklar veya sızıntılar meydana gelebilmektedir. Bu kaçakların ana nedenleri arasında yanlış dizayn ve kurulum yöntemi gelmektedir. Evlerde veya iş yerlerinde kurulumu yapılan su tesisat borularının yanlış dizilimi, boruların iç içe geçmesini sağlayan contaların yanlış takılması, kayması veya su tesisat borularının kurulumu yapılırken sahte malların kullanılması evlerde veya iş […]